Kinderen van mijn lege schoot

Dit zijn de nakomelingen van Jitschak
De zoon van Awraham:
Het was Awraham die Jitschak voortbracht
Jitschak was veertig jaar toen hij zich Riwkah
De dochter van Bethoeël, de Arameër uit Padan-Aram
Zuster van de Arameër Lawan
Tot vrouw nam
Jitschak bad tot de Eeuwige ter wille van zijn vrouw
Want ze was onvruchtbaar
En de Eeuwige verhoorde hem
Zodat Riwkah zijn vrouw zwanger werd
Heftig bewogen de kinderen zich in haar en ze zei:
Als het zo gaat, waarom moet ik dit dan verdragen?
En zij ging te rade bij de Eeuwige
En de Eeuwige zei haar:
Twee volkeren in je schoot
Twee natiën zullen zodra ze uit je tevoorschijn komen
Uit elkander gaan
De ene natie zal machtiger zijn dan de andere
En de oudste zal de jongste dienen

Vanochtend heb ik de laatste doos uitgepakt
Drie uur ’s nachts
Ik kan al dagen niet goed slapen
Hoe is het mogelijk dat ik professioneel verhuisbedrijf heb ingehuurd
Vele duizenden euro’s
Omdat ik wilde dat er goed gezorgd zou worden
Voor wat mij lief is
Art en boeken
Maar de werken die ik heel uit Israël naar Nederland kreeg
Moest ik van Zandvoort naar Haarlem in stukken snijden
En de boekenkasten konden ze niet zekeren
Zoals beloofd
Dat is later goed gekomen
Met heel veel hulp van een vriendin
De werken zijn naar de challemiezen
Het doet mijn hart veel pijn
Vele tranen
Tot ontstoken oogleden toe
Maandag bel ik grofvuil
Dan zet ik de hele boel
Kartonnen en doeken aan de straat
Dit waren de kinderen van mijn lege schoot
En nog eens duizend tranen
Maar ik kan er niet langer voor zorgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, emily-dickinson-who-are-you-story
This entry was posted in Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.