Nakomelingen

Awraham nam wederom een vrouw
Haar naam was Ketoerah
Ze gaf hem kinderen:
Zimran, Jokshon, Medan en Midjan, Jishbak en Shoeach
Jokshon bracht Sewah en Dedan voort
En de zonen van Dedan zijn de Ashoerieten, Letoeshieten en Leoemieten
De zonen van Midjan: ‘Epha, Epher, Chanog, Awida’ en Elda’ah
Al deze zijn zonen van Ketoerah
Awraham gaf alles wat hij had aan Jitschak
En aan de kinderen van de bijvrouwen die Awraham had
Gaf hij geschenken en zond ze nog bij zijn leven weg van zijn zoon Jitschak
Oostwaarts naar het Oosterland
Dit is de leeftijd die Awraham bereikte:
Honderdvijfenzeventig jaar
Hij ontsliep en stierf in een goede ouderdom
Oud en voldaan en werd verenigd met de zijnen
En Jitschak en Jishma’el, zijn zonen
Begroeven hem in de spelonk Machpelah
In het veld van ‘Efron, de zoon van Tsochar, de Chittiet, dat dicht bij Mamré ligt
Het veld dat Awraham had gekocht van de Chittieten
Daar werd Awraham begraven
Evenals Sarah zijn vrouw
Het was na de dood van Araham dat God Jitschak, zijn zoon zegende
Jitschak woonde bij de bron Lachaj-Roi
Dit zijn de geslachten van Jishma’el
De zoon van Awraham die Hagar, de Egyptische, slavin van Sarah
Aan Awraham geschonken had
Dit zijn de namen van Jishma’els zonen, naar hun namen en hun geslachten:
De eerstgeboren van Jishma’el is Newajoth, voorts Kedar, Adbeël en Miwsam
En Mishma’, Doemah en Massah
Chadad en Thema, Jetoer, Nafish en Kedmah
Dit zijn de zonen van Jishma’el en dit zijn hun namen in hun open steden en in hun vestingen
Twaalf vorsten voor hun volksstammen
Dit is de leeftijd van Jishma’el:
Honderdzevenendertig jaar
Hij overleed en toen hij gestorven was werd hij verenigd met de zijnen
Zij hadden hun woonplaatsen van Chawilah tot Shoer
Dat dichtbij Egypte ligt als men naar Ashoer gaat
Tegenover al zijn broerders had hij zijn nederzettingen gevestigd

Het zijn weer trissen vol met namen
Waar je later niet veel van hoort
Het doet mijn hart goed dat ook Jishma’el
Kreeg wat de Eeuwige hem beloofd had
Twaalf vorsten
Dan blijf ik hangen bij Pierre Kartner
Vader Abraham had zeven zonen
Huh?
Awraham had acht zonen

Vandaag was weer rondje steggelen met de bureaucratie
Ik zal de details besparen
En opgelost is het nog niet

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, om-moe-van-te-worden-story


 

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.