Troost

Jitschak kwam juist van een tocht van de bron Lachaj-Roi
Hij woonde immers in het Zuiderland
Jitschak was uitgegaan om op het veld te bidden tegen het vallen van de avond
Hij sloeg zijn ogen op en keek en ja
Daar kwamen kamelen aan
Ook Riwkah sloeg haar ogen op
Zag Jitschak
Liet zich van de kameel glijden
En zei tegen de bediende:
Wie is die man daarginds
Die ons in het veld tegemoet komt
En de bediende zei:
Dat is mijn meester
Waarop ze haar sluier nam en zich bedekte
De bediende vertelde Jitschak al hetgeen hij gedaan had
Toen bracht Jitschak haar naar de tent van Sarah, zijn moeder
Hij huwde Riwkah
Ze werd zijn vrouw
En hij beminde haar
Zo troostte Jitschak zich over het heengaan van zijn moeder

Schrale troost
Mijn oogontsteking is niet van het ernstige soort
Maar een nieuwe chronische vrij onschuldige ziekte
Ontsteking van het ooglid
Twintig minuten per dag stomen
Elke dag
Vijf (!) minuten masseren
Oi va voi, als je eens wist hoe lang dat duurt
En twee keer per dag schoonmaken met speciale lotion
Het zijn weer heel wat handelingen erbij
Morgen moedig voorwaarts

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, er-komt-maar-geen-einde-aan-de-sores-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.