Ik ben mijn huis kwijt

De knecht vertelde de broer van Riwkah, wat er gebeurd was
Dan vraagt hij aan Lawan:
Indien het in uw bedoeling ligt mijn meester liefde en trouw te bewijzen
Vertel het me dan
En zo niet, Vertel het me ook
Opdat ik me óf naar rechts óf naar links kan wenden
Toen antwoordde Lawan evenals Bethoeël en zij zeiden:
Van de Eeuwige is deze zaak uitgegaan
Wij kunnen kwaad noch goed tot u spreken
Riwkah is te uwer beschikking
Neem haar mee en ga
En laat haar de vrouw worden van de zoon van uw meester
Zoals de Eeuwige gesproken heeft
Toen de bediende van Awraham hun woorden hoorde
Wierp hij zich ter aarde voor de Eeuwige
En de bediende haalde zilveren en gouden voorwerpen
En kleren tevoorschijn en gaf ze aan Riwkah
Ook aan haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden
Ze aten en ze dronken
Hij en de mannen die bij hem waren
En bleven overnachten
En toen ze ’s morgens opstonden zei hij:
Laat me vertrekken terug naar mijn meester!
Haar broer zei, evenals haar moeder:
Laat het meisje nog een jaar of tien maanden bij ons blijven
En laat haar daarna gaan
Maar hij zei tegen hen:
Houdt me toch niet op nu de Eeuwige mijn reis heeft doen gelukken
Laat me vertrekken zodat ik naar mijn meester kan gaan
Zij zeiden:
Laten we het meisje roepen en het haar zelf vragen
Toen riepen ze Riwkah en zeiden haar:
Wil je met deze man meegaan?
En ze zei:
Ja, ik wil gaan
Daarop deden ze hun zuster Riwkah en haar min
En de bediende van Awraham met zijn mannen uitgeleide
Ze zegenden Riwkah en zeiden tegen haar:
Onze zuster, moge je tot duizenden van tienduizenden worden
En moge je nakomelingen de poorten van hun vijanden in bezit nemen

Het was weer een dag met een gaatje
Ik worstel door de stroop van mijn leven
Morgen naar het ziekenhuis
Nieuwe ooginfectie
Alles is me te veel
Ondertussen blijft de troep de troep
Ik moet oplossingen gaan bedenken
En maar huilen
Zoals mijn moeder toen ze terugkwam van de onderduik
Drie jaar van haar moeder weg op het platteland
Meisje van vijf
Zwervend door het Amsterdamse Bos in Amstelveen:
Ik bin min huus kwiet

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, story-of-my-life-story

This entry was posted in kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.