De tijd waarop vrouwen naar buiten komen

De knecht liet de kamelen buiten de stad neerknielen bij de waterput
Tegen de avond
De tijd waarop de vrouwen naar buiten gaan om water te scheppen en zei:
Eeuwige, God van mijn meester Awraham
Laat het vandaag voor mij goed uitkomen en wees mijn meester Awraham gunstig gezind
Hier sta ik bij de waterbron
En de dochters van de inwoners van de stad komen naar buiten om water te scheppen
Laat het zo zijn:
Het meisje tegen wie ik zal zeggen:
Laat je kruik eens zakken zodat ik kan drinken
En dat dan zal zeggen:
Drink en ook uw kamelen zal ik te drinken geven
Laat U haar bestemd hebben voor Uw dienaar Jitschak
En daaraan zal ik weten dat U mijn meester goedgunstig gezind bent
Hij was nog niet uitgesproken of daar komt Riwkah naar buiten
Dochter van Bethoeël, zoon van Milkah, de vrouw van Nachor, Awrahams broer
Met haar kruik op de schouder
En het meisje was heel mooi om te zien
Een maagd, geen man had gemeenschap met haar gehad
Ze kwam naar beneden naar de bron, vulde haar kruik en ging naar boven
Toen liep de bediende haar snel tegemoet en zei:
Laat mij alstublieft vlug een beetje water uit uw kruik drinken
En ze zei:
Drink mijn heer
Ze liet snel haar kruik op haar hand zakken en gaf hem te drinken
Toen ze klaar was met hem te laten drinken zei ze:
Ook voor uw kamelen zal ik scheppen totdat ze met drinken ophouden
Vlug ledigde zij haar kruik in de drinkbak
Liep weer snel naar de bron om te scheppen en schepte voor alle kamelen
De man was verbaasd over haar
In stilte zich afvragend of de Eeuwige zijn reis had doen gelukken of niet

Op weg naar het nieuwe jaar
Een nieuwe reis door de seizoenen
En dan zo gastvrij ontvangen worden
Door een mooie vrouw
Die je te drinken geeft
En ook oog heeft voor je kamelen
Moge het jaar 2023 zo zoet zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moge-2023-zoveel-beter-zijn-story

This entry was posted in kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.