Niet meer bang

Awraham was oud en op jaren gekomen
En de Eeuwige had Awraham met alles gezegend
Toen sprak Awraham tot zijn bediende
De voornaamste van zijn huis
Die over alles wat van hem was het beheer voerde:
Leg toch uw hand onder mijn heup
Opdat ik u een eed laat afleggen bij de Eeuwige
God van de hemel en God van de aarde
Dat je voor mijn zoon geen vrouw zult nemen
Van de dochters van de Kena’anieten
In wier midden ik woon
Maar dat je naar mijn land en geboorteplaats zult gaan
Om een vrouw voor mijn zoon Jitschak te nemen
De bediende zei hierop tegen hem:
Misschien zal de vrouw me niet willen volgen naar dit land
Moet ik u uw zoon dan soms terugbrengen naar het land
Waar u vandaan gekomen bent?
Toen zei Awraham tegen hem:
Pas er voor op mijn zoon daarheen terug te brengen!
De Eeuwige, God van de hemel
Die mij nam uit het huis van mijn vader en uit mijn geboorteland
En die mij heeft toegezegd en bezworen:
Aan jouw nakomelingen zal Ik dit land geven
Hij zal zijn engel voor je uitzenden
Zodat je een vrouw voor mijn zoon vandaar zult nemen
Mocht de vrouw je echter niet willen volgen
Dan ben je vrij van deze eed aan mij
Als je mijn zoon maar niet daarheen terugbrengt
Toen legde de bediende zijn hand onder heup van Awraham zijn meester
En legde voor hem ten aanzien hiervan de eed af
En de knecht nam tien kamelen van de kudde van zijn meester
En ging heen met allerlei kostbaarheden van zijn meester bij zich
En begaf zich op weg naar Aram-Naharajiem
Naar de stad van Nachor

Huis klaar gemaakt voor shabbat
Gezogen
Schone lakens op het bed
Badkamer gepoetst
Schone handdoeken
Drie wassen gedraaid
De hele stapel papieren administratie
Netjes opgeborgen
Tot nog toe liep ik met plastic hoesjes onder de arm
En dumpte het op de printer om de boel niet kwijt te raken
Daar kwam ik ze weer tegen
De toestanden
Onderhandelen
Dikke stapels
Contracten
Handleidingen
Overmakingen
Gebruiksaanwijzingen
Buiten code geel
Ik hoef niet meer bang te zijn
Bibberend van de kou
Dat een ruit klapt
Of het dak eraf waait
Alles rustig in mijn lekker warme huis
Op de troep die ik niet kwijt kan na
Lekker gekookt
En alweer uitgevloerd
Het zijn maar kleine beetjes
Wel elke dag beetje verder

Shabbat shalom,

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ik-snak-naar-rustige-dag-zonder-vuurwerk-als-ik-de-stad-in-ga-weg-van-het-huis-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.