Nederzetting

‘Efron hield zitting temidden van de zonen van Cheth
En ‘Efron, de Chittiet antwoordde Awraham ten aanhoren van de zonen van Cheth
Van allen die binnen de poorten van zijn stad gekomen waren, aldus:
Nee, mijn heer, luister naar mij
Het veld gééf ik u
En de spelonk die erin is
Aan u gééf ik die
In aanwezigheid van de zonen van mijn volk geef ik ze u
Begraaf uw dode
Awraham boog zich neer voor de volksvertegenwoordigers
En sprak tot ‘Efron ten aanhoren van de volksvertegenwoordigers aldus:
Zoudt u toch maar naar mij luisteren
Ik wil u het geld voor het veld geven
Neem het van me aan
Opdat ik mijn dode daar kan begraven
En daarop antwoordde ‘Efron aan Awraham:
Mijn heer luister naar mij
Een land voor vierhonderd afgewogen zilverstukken
Wat maakt dat uit tussen u en mij
Begraaf toch uw dode!
Awraham gaf gehoor aan ‘Efron
En Awraham woog ‘Efron de zilverstukken af
Waarvan hij gesproken had ten aanhoren van de zonen van Cheth
Vierhonderd afgewogen zilverstukken
Gangbaar bij de koopman
Zo kwam het veld van ‘Efron dat in Machpelah is tegenover Mamré
Het veld en de spelonk die erin is
En al het geboomte dat op het veld en dat om het hele gebied is
Op Awrahams naam te staan als koop
In aanwezigheid van de zonen van Cheth
Temidden van allen die in de stadspoort waren gekomen
Daarna droeg Awraham zijn vrouw Sarah ten grave
Naar de spelonk in het veld Machpelah
Tegenover Mamré dat Chewron is, in het land Kena’an
En het veld en de spelonk stond op Awrahams naam als eigen begraafplaats
Verkregen van de zonen van Cheth

Oi va voi, in de torah al
Veel nadruk op Hebron (Chewron)
Veel herhaling dat Awraham het gekocht heeft
En dat er getuigen waren
In Hebron waren in de tijd dat ik er werkte voor het nieuws al veel toestanden
De een na grootste stad dat onder de Palestijnse Autoriteit valt
Met 215.00 Palestijnse inwoners
En een gemeenschap van 500 – 800 Joodse kolonisten

Vandaag ben ik wat gaan rondcrossen op mijn fiets
Buurt verkennen
Maar het waaide hard
En ik had er snel genoeg van
Grote woonwijken
Waar mensen opgeborgen wonen
Ik moet nog wennen dat er geen straatjes en winkels zijn
Enkel krankzinnig groot winkelcentrum
Lopend niet te doen
Ik moet mijn buurt nog verder uitkammen
De geheime plekken ontdekken
Van praktisch uitpakken, opruimen, schoonmaken
Komt geen moer terecht
Ik heb vakantie

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, op-de-vlucht-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.