Sterren aan de hemel

Toen de engel Awraham tegenhield om zijn zoon Jitschak te offeren
Sloeg Awraham zijn ogen op en keek
En ja, een ram was op de achtergrond
Met zijn horens verward geraakt in de struiken
Awraham ging erheen
En nam de ram die hij als een in-vlammen-opgaand-offer bracht
In plaats van zijn zoon
Awraham noemde die plaats:
De Eeuwige zal zien
Zodat er nog heden ten dage gezegd wordt:
Op de berg van de Eeuwige wordt het gezien
De engel van de Eeuwige riep Awraham andermaal vanuit de hemel
En hij zei:
Bij Mijzelf zweer Ik
Is de uitspraak van de Eeuwige
Dat, omdat je dit hebt kunnen doen
En je zoon, je enige, niet hebt gespaard
Zal Ik je overvloedig zegenen
Je nakomelingen zal bovenmatig toenemen
Als de sterren aan de hemel
En als het zand dat aan het strand van de zee is
En dat je nakomelingen de poorten van hun vijanden in bezit zullen nemen
Met jouw nakomelingen zullen alle volkeren van de aarde zich gelukkig prijzen
Omdat je naar Mijn stem geluisterd hebt
Awraham keerde terug naar zijn knechten
Zij begaven zich gezamenlijk naar Beër-Sjewa’
En Awraham vestigde zich in Beër-Sjewa’

Aangifte gedaan
Beetje uitgepakt
Eigenlijk geluierd
Potje thee gezet
Plakje feeststol met roomboter
Slappe kerstfilms kijken
Huilen om het geluk van een ander
Verdriet van jezelf
En zo en zo

Voor meer informatie over Ha akedah, the binding, en de interpretatie in het chistendom en islam; Jewish Virtual Library – akedah


Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tot-mezelf-komen-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.