Ha Akedah

Na deze gebeurtenis stelde God Awraham op de proef
Hij zei tegen hem:
Awraham
En deze zei:
Hier ben ik
Hij zei:
Neem toch je zoon
Je enige
Die je liefhebt
Jitschak
En begeef je naar de berg Moriah
En breng hem daar als offer dat in vlammen opgaat
Op één van de bergen die ik je zal aanduiden
Awraham stond ’s morgen vroeg op
Zadelde zijn ezel en nam zijn twee knechten mee
En zijn zoon Jitschak
Hij kliefde het offerhout
En begaf zich op weg naar de plaats die God hem gezegd had
Toen Awraham op de derde dag zijn ogen opsloeg
Zag hij de plaats in de verte
Awraham zei tegen zijn knechten:
Blijven jullie hier bij de ezel
Terwijl ik en de jongen daarheen gaan
En wanneer wij ons biddend neergebogen zullen hebben
Komen wij bij jullie terug
Awraham nam het offerhout
En legde het op zijn zoon Jitschak
Zelf nam hij het vuur en het mes in de hand
En zo gingen die twee tezamen
Toen zei Jitschak tegen zijn vader Awraham:
Vader
En deze zei:
Ja mijn jongen
En hij zei:
We hebben nu wel het vuur en het hout
Maar waar is het lam voor het offer?
En Awraham zei:
God zal zich wel voorzien van een lam voor een offer, mijn zoon
Zo gingen die twee tezamen
Ze kwamen tot aan de plaats die God hem gezegd had
Daar bouwde Awraham het altaar
Schikte het hout
Bond zijn zoon Jitschak en legde hem op het altaar
Bovenop het hout
Awraham stak zijn hand uit
En nam het mes op om zijn zoon te slachten
Maar een engel van de Eeuwige riep hem vanuit de hemel toe
En zei:
Awraham, Awraham
En hij zei:
Hier ben ik
En hij zei:
Strek je hand niet uit naar de jongen
En doe hem niets
Want nu weet Ik dat je Godvrezend bent
En dat je Mij je zoon
Je enige
Niet hebt onthouden

Een van de meest wrede verhalen
Uit de bijbel
Een vader die zijn zoon wil slachten
Wat een trauma voor de jongen
En waar was Sarah?
Nooit meer veilig in het huis van je vader
En waarom blijft God de mens testen?
Mijn mooie denkende vriendin in Israël
Wilde er een wetenschappelijke verhandeling over schrijven
Ik weet niet of het haar gelukt is

Ben het spuugzat vandaag
Alles

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, keep-drawing-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.