Niet helemaal gaaf

Het was in de tijd dat Awimelech met Piechol
Zijn legeroverste
Tegen Awraham het volgende zei:
God is met u in alles
Wat u doet
Zweer me daarom hier bij God
Dat u mij
Noch mijn kinderen
Noch mijn kleinkinderen
Leugenachtig zult behandelen
Maar dat u met dezelfde genegenheid
Die ik u heb betoond
Mij, evenals het land waarin u zich opgehouden hebt
Zult behandelen
En Awraham zei:
Ik ben bereid dat te zweren
Maar Awraham maakte Awimelech een verwijt
Over de waterbron
Die de knechten van Awimelech geroofd hadden
En Awimelech zei:
Ik weet niet wie dit gedaan heeft
Bovendien hebt u het mij niet verteld
Evenmin heb ik er vóór vandaag
Iets van gehoord
Toen nam Awraham schapen en runderen
En gaf die aan Awimelech
Waarop die twee een verbond sloten
En Awraham plaatste de zeven ooien van het kleinvee apart
En Awimelech zei tegen Awraham:
Wat betekenen deze zeven schapen hier
Die u apart gezet hebt?
Hierop antwoordde hij:
Dat u die zeven schapen uit mijn hand zult aannemen
Zodat dat voor mij een bewijs zal zijn
Dat ik deze bron heb gegraven
Daarom noemt men die plaats Beër Sjewa’
Bron van de zeven
En van de eed
Want daar hebben die twee een eed afgelegd
Zij sloten een verbond in Beër-Sjewa’
En riep daar de altijd levende God
Met de naam van de Eeuwige aan
En Awraham hield zich vele dagen op
In het Filistijnen-land

Ik heb vlakbij Beër Sheva gewoond
In Arad
Toen ik World United Jewish Studies deed
Volledig verliefd op het land
De bedouïnensjoek in Beër Sheva
Waar geiten en kamelen werden verhandeld
Magisch voor mij
Ik heb er voor gespijbeld
Foto’s maken was toen nog het plan
Werken voor National Geographic
En verdwalen in de straatjes van Jeruzalem
Deze Kerst scharrel ik door mijn nieuwe huis
In Haarlem
Veel slapen
Beetje tekenen
Het voelt alsof ik een ramp overleefd heb
Vrij ongeschonden
Maar niet helemaal gaaf

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, survivor-story

This entry was posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.