Hij is mijn broer

Awimelech ontbood Awraham en zei tegen hem:
Wat hebt u ons aangedaan
En wat hebben wij wel voor verkeerds tegen u gedaan dat u over mij
En over heel mijn koninkrijk een grote zonde hebt gebracht?
Dingen die niet gedaan behoren te worden
Hebt u met mij gedaan
Wat hebt u toch beoogd dat u dit gedaan hebt?
Toen zei Awraham:
Wanneer – dacht ik – er in deze plaats geen spoor van godsvrucht is
Zal men mij doden wegens mijn vrouw
En trouwens, zij is ook mijn zuster
Dochter van mijn vader
Echter niet van mijn moeder
En zij werd mijn vrouw
Toen God mij liet rondzwerven vanuit mijn vaderhuis
Zei ik tegen haar:
Zo kun je mij je liefde bewijzen
Zeg toch van mij op iedere plaats waar wij zullen komen:
Hij is mijn broer
Daarop nam Awimelech klein- en rundvee
Slaven en slavinnen
Schonk die aan Awraham en gaf hem Sarah
Zijn vrouw terug
En, zei Awimelech, kijk mijn land ligt voor u
Vestig u waar het u goed dunkt
Tegen Sarah zei hij:
Zie, ik heb duizend zilverstukken aan uw broer gegeven
Dat zal voor u een reden zijn uw ogen te sluiten
Voor alles wat er met u gebeurd is
En tegenover ieder zult u daarmee gerechtvaardigd zijn
Awraham bad tot God
En God genas Awimelech en zijn vrouw en zijn slavinnen
En zij kregen kinderen
Want de Eeuwige had iedere baarmoeder in Awimelechs  huis
Volkomen afgesloten wegens hetgeen Sarah
De vrouw van Awraham gebeurd was

Ah ja, Sarah moet zich gerechtvaardigd voelen
Er is immers duizend zilverstukken aan haar halfbroer haar man gegeven
Een reden om de ogen te sluiten voor alles wat er met haar gebeurd is
Een metoo-affaire avant la lettre

Weer een dagje dichterbij
De fiets is binnen
De deur uit de keuken staat er naast in de berging
Een romantisch keukenkastje hangt
Een beauty
Duizend zilverstukken voor haar halfbroer
Die hangt morgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, building-a-home-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.