In de herhaling

De twee dochters van Lot werden zwanger van hun vader
En de oudste bracht een zoon ter wereld en noemde hem Moab
Van vader, hij is de stamvader van de hedendaagse Moabieten
Ook de jongste kreeg een zoon en zoemde hem Ben ‘Ammi
Zoon van mijn volk, dit is de stamvader van de hedendaagse Ammonieten
Awraham trok vandaar naar het Zuiderland
Vestigde zich tussen Kadesh en Shoer
En hield zich tijdelijk in Gerar op
Awraham zei van zijn vrouw Sarah:
Ze is mijn zuster
Waarop Awimelech, koning van Gerar, Sarah liet weghalen
Maar God kwam ’s nachts in een droom bij Awimelech
En zei tegen hem:
Nu ben je een kind des doods wegens de vrouw die je genomen hebt
Zij is immers getrouwd
Awimelech had nog geen toenadering tot haar gehad en zei:
Wil U onschuldige mensen doden?
Heeft hij me niet gezegd:
Ze is mijn zuster
En ook zijzelf zei:
Het is mijn broer
In de onschuld van mijn hart
En met reinheid van mijn handen heb ik dit gedaan
En God zei tegen hem in de droom:
Ook Ik wist dat je in de onschuld van je hart dit gedaan hebt
Daarom ook weerhield Ik je ervan tegen Mij te zondigen
Daarom gaf Ik je ook geen gelegenheid haar aan te raken
En nu, breng de vrouw van deze man terug
Want een profeet is hij
Hij zal voor je bidden
Zodat je in leven blijft
Mocht je haar niet terugbrengen
Weet dan
Dat je onherroepelijk zult sterven
Jij en al wat van jou is
Awimelech stond ’s morgens vroeg op en riep al zijn dienaren bijeen
En bracht al deze woorden zeer duidelijk onder hun aandacht
Waarop de mannen zeer bevreesd waren

Ik dacht dat we dit verhaal gehad hadden
Maar zoals vaker in de Torah
Komt men later
Anders, uitgebreider, nogmaals etc
Erop terug
Awraham was immers Awram
En Sarah heette Sarai
Wonderlijk scheppingsverhaal

Vandaag weer gesteggeld
Mail niet aangekomen
Geld niet overgemaakt
Bestelling wel klaargemaakt
Uiteindelijk kwam het allemaal goed
Toch was het wéér een aanslag op mijn arme hart
Dat maar in mijn keel blijft bonken
Morgen mijn fiets ophalen
Keukenkastjes in elkaar zetten
Hopelijk komt het einde nu werkelijk dichterbij
Ik heb er zo genoeg van
Dan vrijdag het fornuis
Leren hoe inductie werkt
En wat dies meer zij

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, elke-dag-in-de-herhaling-verder-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.