Als je een mens redt

Toen God had gesproken dat
Als Hij vijftig rechtvaardigen zou treffen in Sedom
Hij niet tot destructie zou overgaan
Antwoordde Awraham:
Ik ben nu eenmaal begonnen om tot mijn Heer te spreken
Ik, die slechts stof en as ben
Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf
Zoudt U dan om deze vijf de hele stad verdelgen?
En Hij zeide:
Ik zal niet tot verdelging overgaan
Als ik vijfenveertig rechtvaardigen aantref
Hij ging echter voort met Hem te spreken en zei:
Misschien zullen er veertig gevonden worden
En Hij zei:
Dan doe Ik het niet om der wille van die veertig
Hij zeide:
Laat het mijn Heer niet tot kwaadheid prikkelen als ik spreek
Misschien worden daar dertig gevonden
En Hij zei:
Ik zal het niet doen
Als Ik er daar dertig zal vinden
En hij zei:
Ik ben nu eenmaal begonnen tot mijn Heer te spreken
Misschien worden er twintig gevonden
En Hij zei:
Ik zal ter wille van die twintig niet tot vernietiging overgaan
En hij zei:
Laat ik mijn Heer toch niet tot kwaadheid prikkelen
Als ik nog deze keer spreken wil
Misschien worden er daar tien gevonden
En Hij zei:
Ter wille van die tien zal Ik niet vernietigen
De Eeuwige ging heen
Nadat Hij opgehouden had met Awraham te spreken
En Awraham keerde naar zijn plaats terug

God en Awraham zijn het op een akkoordje aan het gooien
Over de vernietiging van een stad en alle inwoners
Met welk recht kan de ander beslissen over anderen
Alsof één rechtvaardige niet genoeg zou zijn
En je weet wat ze zeggen:
Als je één mens redt
Dan red je de wereld

Shabbat avond
Als ik niet naar de hoek met onmogelijke dozen kijk
Dan zou ik kunnen fantaseren dat ik hier woon
Echt ben
Er moet nog zoveel gebeuren
En ik begin het vreselijk zat te worden
Ik heb er niet voor gekozen in deze puinhoop te zitten
Ben uit mijn huis gezet
Heb mijn kunst in stukken moeten snijden
Wat is er veel gebeurd
Dat besef begint pas langzaam te komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-kaarsen-branden-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.