De goede onder de kwade

De Eeuwige sprak:
Zal ik voor Awraham verbergen wat ik op het punt sta te doen?
Awraham zal immers tot een groot en machtig volk worden
En door hem zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden
Want Ik houd van hem
Omdat hij zijn zonen
En zijn huis na hem als voorschrift nalaat
De weg van de Eeuwige te houden door deugd
En recht te beoefen
Opdat de Eeuwige aan Awraham volbrenge
Dat wat Hij over hem voorspeld heeft
Dus zei de Eeuwige:
Al is het geschrei van Sedom en ‘Amora nóg zo groot
Al is hun zonde nog zo zwaar
Toch wil ik afdalen en zien of wat zij gedaan hebben
In overeenstemming is met het geschreeuw er over dat tot Mij kwam
Dán vernietiging
En zo niet, dan wil Ik het weten
Vandaar wendden de mannen zich af en gingen in de richting van Sedom
Terwijl Awraham nog voor de Eeuwige stond
Awraham trad naar voren en zei:
Wilt U ook de rechtvaardige verdelgen samen met de boosdoener?
Misschien zijn vijftig rechtvaardigen in de stad
Wilt U die ook verdelgen
en zoudt U de plaats geen vergiffenis schenken
Ter wille van deze vijftig rechtvaardigen
Die erin verblijven?
Het zij verre van U
Zoiets als dit te doen
Rechtvaardige met booswicht te doden
Zodat de brave met de booswicht gelijkgesteld wordt
Verre zij dit van U
Zou de Rechter van de gehele aarde geen recht doen?
En de Eeuwige sprak:
Wanneer Ik in de stad Sedom vijftig rechtvaardigen vind
Zal Ik de hele plaats vergiffenis schenken
Ter wille van hen

Vandaag was pittig
Extra keukenkastjes besteld
En nieuwe elektrische fiets
Uitgezocht
Die ik bedongen heb
De goede die onder de kwade lijdt
Ik hou daar niet van

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, wederopbouw-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.