Vrouwelijke gang van zaken

De Eeuwige verscheen Awraham in de bossen van Mamré
Terwijl hij aan de ingang van zijn tent zat
Op het heetst van de dag
Hij sloeg de ogen op en keek
Daar stonden drie mannen tegenover hem
En toen hij dat zag
Liep hij hen van de ingang van zijn tent tegemoet
Boog zich ter aarde en zei:
Mijne Heren
Als ik toch genegenheid moge vinden in uw ogen
Ga uw dienaar dan niet voorbij
Laat er toch wat water gehaald worden
En wast u uw voeten en rust uit onder de boom
Ik haal dan een stukje brood zodat u zich verkwikken kunt
En daarna kunt u verder trekken
Want daarom immers bent u bij uw dienaar langs gekomen
En zij zeiden:
Doe het maar zoals u gesproken hebt
Awraham spoedde zich naar de tent
Naar Sarah en zei:
Vlug, drie Seah fijn meel, kneed het en maak er koeken van!
En naar het rundvee liep Awraham zelf heel snel
Nam een jong mals goed beestje
Gaf het aan de bediende die zich haastte om het klaar te maken
Hij nam boter en melk
En het jonge dier dat men had klaar gemaakt
En zette het hen voor
En hij stond bij hen onder de boom toen ze aten
Zij zeiden tegen hem:
Waar is Sarah, uw vrouw?
En hij zei:
Daar in de tent
En één zei:
Terugkomen zal ik bij u omstreeks dezelfde tijd
Bij leven en welzijn
En dan heeft Sarah, uw vrouw, een zoon
En Sarah luisterde aan de ingang van de tent die achter hem was
Awraham en Sarah waren al oud en op jaren gekomen
Bij Sarah was de vrouwelijke gang van zaken reeds opgehouden
Daarom lachte Sarah in zichzelf terwijl ze zei:
Zou ik, nadat ik afgeleefd ben
Nog tot bevrediging kunnen komen
En mijn heer is een oude man!
Toen zei de Eeuwige tegen Awraham:
Waarom lacht Sarah zo spottend
Terwijl ze zegt:
Zou ik werkelijk nog een kind krijgen terwijl ik oud ben?
Is er voor de Eeuwige iets te wonderlijk?
Op de vastgestelde tijd keer Ik tot je terug
Omstreeks dezelfde tijd
Bij leven en welzijn
En Sarah heeft een zoon
Sarah loochende dit door te zeggen:
Ik heb niet gelachen
Want ze was bang
Maar Hij zei:
Niet waar, je hebt wel gelachen
Vandaar maakten de mannen zich op
En richtten de blik naar Sedom
En Awraham ging met hen mee
Om hen uitgeleide te doen

Awraham, de vader
Gastvrije echtgenoot van Sarah
Vrouw die weet van de vrouwelijke gang van zaken
Haar lichaam weet het

Vandaag weer verder
Slaapkamer langzaam op orde
Nu de kunst er nog uit
Misschien morgen?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, die-ook-weet-van-vrouwelijke-gang-van zaken

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.