Waar is het messenblok

Awraham nam Jishma’él zijn zoon
Allen die bij hem in huis geboren waren
En allen die hij met zijn geld verworven had
Al het mannelijke onder de huisgenoten van Awraham
En besneed op diezelfde dag de voorhuid van hun lichaam
Zoals God het hem gezegd had
Awraham was negenennegentig jaar
Toen de voorhuid van zijn lichaam besneden werd
Op diezelfde dag werden Awraham en zijn zoon Jishma’él besneden
En al zijn huisgenoten
In huis geboren of voor geld van vreemden gekocht
Werden met hem besneden

Dat zal een bloedbad geweest zijn
Jammer dat er niet bij verteld wordt hoe oud Jishma’él is
Zo’n dertien jaar denk ik
Ongeveer de leeftijd dat moslims hun zonen besnijden
In elk geval voor de pubertijd
Hoe jonger hoe beter
In het Jodendom na acht dagen

Vandaag de keuken ingeruimd
Ik mis nog veel
Waar is het messenblok?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, up-and-down-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.