Waar om gelachen is

God zei tegen Awraham:
Noem je vrouw Sarai geen Sarai meer
Maar laat haar naam Sarah zijn
Ik zal haar zegenen
En zal je ook een zoon van haar schenken
Zegenen zal Ik haar
Zodat ze tot volkeren zal worden
Koningen van volkeren zullen uit haar voortkomen
Toen viel Awraham met zijn gezicht op de grond
Lachte en zei bij zichzelf:
Zal een honderdjarige een kind geboren worden…
En Sarah, een negentigjarige
Zal zij nog een kind ter wereld brengen?!
En Awraham zei tegen God:
Moge Jishma’él toch voor U leven!
Maar God zei:
Nee, werkelijk, Sarah, je vrouw
Zal je een zoon voortbrengen
En Jitschak – waar om gelachen is – zul je hem noemen
Met hem zal Ik Mijn verbond in stand houden
Als een eeuwig verbond voor zijn nakomelingen
Ook wat Jishma’él betreft heb Ik je verhoord
Welnu, Ik zal hem zegenen
Ik zal hem vruchtbaar maken
En Ik zal hem uitermate talrijk doen zijn
Twaalf vorsten zal hij voortbrengen
En Ik zal hem tot een groot volk maken
Maar Mijn verbond zal Ik tot stand brengen met Jitschak
Die Sarah je omstreeks deze tijd
Volgend jaar zal voortbrengen
Hij hield op met hem te spreken
God steeg op
Weg van Awraham

De naamsveranderingen zijn wonderlijk
Het gaat om de Hebreeuwse letters yud en hey
Engelse uitspraak
Dan is er altijd iets goddelijks aan de hand

De keuken zit erin
Met extra kastje
Ze zijn ook langer
Joepie, meer opbergruimte
Nieuw fornuis besteld
Koken met inductie
Fase 3
Nieuw avontuur
Dat komt maandag
Op de verjaardag van mijn moeder
De dag na mijn verjaardag
Het gaat een feestelijke keuken worden
Waar feestelijk gekookt wordt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, blij-worden-keuken-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.