Huisarts

Na de redding van Lot
Werd het woord van de Eeuwige
In visioen tot Awram gericht:
Vrees niet Awram
Ik ben een schild voor je
Je loon zal zeer groot zijn
Maar Awram zei:
Mijn Heer, o God
Wat kunt U me geven
Terwijl ik kinderloos heenga
En de toekomstige erfgenaam
Van mijn huis
Deze Damascener Eliëzer is
Voorts zei Awram:
Mij hebt u immers geen nakomelingen gegeven
En dus zal mijn huisgenoot
Mijn erfgenaam zijn
Daarop richtte de Eeuwige het woord tot hem:
Die zal niet van je erven
Maar uitsluitend hij
Die je directe nakomeling is
Zal je erfgenaam zijn
Hij bracht hem naar buiten en zei:
Kijk toch naar de hemel
En tel de sterren
Als je ze zou kunnen tellen
Zo, zei Hij hem,
Zullen je nakomelingen zijn
Hij vertrouwde de Eeuwige
En dit rekende Hij hem als deugd aan
Hij zei tegen hem:
Ik ben de Eeuwige
Die je uit Oer-Kasdiem heeft gevoerd
Om je dit land als bezit te geven
Daarop zei hij:
Mijn Heer, O God
Op welke wijze zal ik weten
Dat ik het zal bezitten
Toen zei Hij tegen hem:
Haal Mij een driejarige vaars
En een driejarige geit
En een driejarige ram
Een tortelduif
En een jonge duif
En al deze haalde hij Hem
Deelde ze middendoor
En legde telkens
Het ene stuk tegenover het andere
Maar de vogels sneed hij niet in stukken
De aasgieren kwamen op de dode dieren af
En Awram joeg ze weg
Toen de zon op het punt stond onder te gaan
Was Awram in diepe slaap gevallen
Een grote sombere angst overviel hem
En Hij zei tegen Awram:
Weet, dat je nakomelingen vreemdelingen zullen zijn
In een land dat het hunne niet is
Men zal hen tot slaven maken
En hen onderdrukken
Vierhonderd jaar
Maar ook het volk dat ze zullen dienen
Zal Ik berechten
Daarna zullen ze met grote bezittingen wegtrekken
En jij, in vrede zul je tot je vaderen komen
In goede, hoge ouderdom
Zul je begraven worden
En het vierde geslacht zal hierheen terugkeren
Want tot dan is de zonde van de Emoriet niet volledig
Toen de zon was ondergegaan en er diepe duisternis heerste
Was daar plotseling een rokende oven
Met een vuurfakkel
Die tussen de stukken doortrok
Op die dag sloot de Eeuwige met Awram een verbond
Terwijl Hij zei:
Aan je nakomelingen heb Ik dit land gegeven
Van de Nijl van Egypte tot aan de grote stroom
De stroom Perath

Vandaag de buurt verkend
Winkelcentrum
Heen met de bus
Een halte
Er was markt
Fijne producten
Terug lopend
Flink stuk
Maar is te doen
Apotheek omgezet
Geen huisarts
Niet gevonden
In Haarlem is er paniek
Huisartsen nemen geen nieuwe patiënten aan
Naast mij zorgcentrum
Maar ze hebben brief naar burgemeester
En brief naar de minister gestuurd
Ze doen het niet
Geen nieuwe patiënten
De druk is te groot
Daar zit ik met mijn vier (!) chronische ziektes

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, veel-geregel-story


This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.