Warrior

Toen Awram was teruggekeerd
Na Kedorla’omer
En de koningen die bij hem waren
Verslagen te hebben
Trok de koning van Sedom hem tegemoet
In het Koningsdal
En Malki-Tsedek
Koning van Shalem
Liet brood en wijn naar buiten brengen
En als priester van de Allerhoogste God
Zegende hij hem en zei:
Gezegend is Awram door God
De Allerhoogste
Bezitter van hemel en aarde
En gezegend is God de Allerhoogste
Die uw vijanden in uw macht heeft gegeven
Hij – Awram – gaf hem een tiende van alles
De koning van Sedom zei tegen Awram:
Geef mij de mensen
En neem de bezittingen voor u zelf
Maar Awram zei tegen de koning van Sedom:
Ik heb gezworen bij God de Allerhoogste
Bezitter van hemel en aarde
Dat ik noch draad
Noch schoenriem zal nemen
Noch iets dat van u is
Zodat u niet kunt zeggen:
Ik heb Awram rijk gemaakt
Voor mij niets
Slechts wat de jongens gebruikt hebben
En het aandeel van de lieden
Die met me optrokken
Aner, Eshkol en Mamré
Laten zij hun deel nemen

Awram de warrior
Oorlogsheld
En zo manmoedig
Maar ik ben niet vergeten
Hoe hij zijn vrouw als zijn zus
Heeft weggeven
Omdat hij bang voor haar schoonheid was

Raar paniekerig dagje
Mijn nieuwe printer is aangekomen
Alles wat ik nodig heb
Voor de instanties
Om de boel op de rit te houden
Voor het officiële gedeelte van mijn leven
Doorgepakt
Uitgepakt
Grote vermoeidheid overvalt me
Ik ben op een dag niet veel waard
Slechts paar uur in de ochtend
Ik moet nog bergen verzetten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moedig-voorwaarts-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.