Dag met een gaatje

Nu komt een lange lijst met koningen
Die oorlog met elkaar voeren
Of bondgenootschappen sluiten
En samen optrekken naar het Siddiem-dal
Nu de Zoutzee (Dode Zee)
De koning van Sedom trok op met de koning van ‘Amora
Het Siddiem-dal was vol asfaltputten
En toen de koningen van Sedom en die van ‘Amora op de vlucht sloegen
Vielen ze daarin en de overigen vluchtten naar het gebergte
De anderen namen alle bezittingen van Sedom en ‘Amora
En al hun voedsel
En trokken weg
Ook namen ze Lot mee
De neef van Awram met zijn bezittingen
En gingen weg
Lot woonde immers in Sedom
Een vluchteling kwam het vertellen aan Awram
De Hebreër
Die woonde in de terebintenbossen van Mamré
Toen Awram hoorde dat zijn bloedverwant als gevangene was weggevoerd
Wapende hij zijn geoefende mannen
Driehonderdachttien in zijn huis geborenen
En zette de achtervolging in tot Dan
Toen het nacht was geworden splitsten hij en zijn knechten zich
Om tegen hen op te trekken
En hij versloeg ze
Hij achtervolgde ze tot Chowa
Dat links van Damasek ligt
Hij bracht alle bezittingen weer terug
Ook Lot
Zijn bloedverwant
En diens bezit
En ook de vrouwen
En het volk

Pittig voor Awram
Hij heeft zich nog maar net gesetteld
Of hij moet zijn neef gaan redden
Voor mij was het een dag met een gaatje
Heel weinig opgeschoten
Ik bleef maar schuiven
Zo moeilijk om het passend te krijgen
De tranen hangen los
En ik ben uitgeput

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, doorzetten-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.