Settelen

Awram vestigde zich in het Land Kena’an
En Lot in de steden van die streek
Tot bij Sedom sloeg hij zijn tenten op
De mannen van Sedom waren zeer slecht
En zondig tegenover de Eeuwige
En de Eeuwige sprak tot Awram
Nadat Lot zich van hem had losgemaakt:
Sla je ogen op
En kijk vanaf de plaats waar je je bevindt
Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen
Ja, het hele land dat je ziet
Aan jou zal Ik het geven
En aan je nakomelingen
Voor altijd
Ik zal je nakomelingen doen zijn
Als het stof van de aarde
Zodat wanneer iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen
Ook je nakomelingen te tellen zouden zijn
Sta op en doorkruis het land
In zijn lengte en in zijn breedte
Want jou zal ik het geven
Awram sloeg zijn tent op
En kwam te wonen in de terebintenbossen van Mamré bij Chewron
Daar bouwde hij een altaar voor de Eeuwige

Geslapen vandaag
Verder niets
Doet de spieren in mijn lichaam goed
Minder pijn
Morgen verder
Ik hoop op kracht
En moed

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, we-gaan-door-en-verder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.