Lech Lecha

Terach nam Awram
Zijn zoon
En Lot
De zoon van Haran
Zijn kleinzoon
En Sarai zijn schoondochter
Vrouw van Awram
Zijn zoon
En zij gingen gezamenlijk
uit Oer-Kasdiem
Om naar het land Kena’an te gaan
En toen zij tot Charan gekomen waren
Bleven ze daar
De leeftijd van Therach was tweehonderdvijfjaar
Toen stierf Therach in Charan
En de Eeuwige zei tot Awram:
Ga weg uit je land
Van je geboortegrond
En uit het huis van je vader
Naar het land dat ik je zal aanwijzen
Lech lecha
Go from yourself
To yourself

Hard gewerkt vandaag
Veel geregeld
Als arme luis op een zeer hoofd
Moet het allemaal goed gaan
Met de instanties
Geen zenuwslopende
Contracten
Onderhandelingen
Of van hot naar her moeten
Met dank aan een lieve vriendin
Die het vervoer op haar nam
Het was een uitputtingsslag
Dagje om de geest weer bij elkaar te rapen
En veel in te pakken
Er komt nu een nieuwe fase
Van mijzelf
Naar mezelf
Op de mannelijke manier
Het wordt een beter leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, inpakken-en-wegwezen-story


This entry was posted in @home, @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.