Nieuw Huis

Nu komen we bij een portie van de Torah
Waar ik onrustig van word
Hele opsomming welke zonen van Shem
Hoe lang hij leefde
En de zonen van zijn zonen
En hoe lang die leefden
Ik heb er geen geduld voor
Mijn hoofd staat er niet naar
We komen uiteindelijk bij Therach terecht
Hij leefde 70 jaar en bracht Awram, Nachor en Haran voort
Haran bracht Lot voort
En Haran stierf bij het leven van zijn vader
Awram en Nachor namen zich vrouwen
De naam van Awrams vrouw was Sarai
En die van de vrouw van Nachor was Milkah
Dochter van Haran
Die de vader van Milkah en Jiskah was
Sarai was onvruchtbaar
Ze kreeg geen kind

Het zijn maar een paar regels
Zoveel tragedie in de familielijn van Shem
Zoon van Noach
Vandaag weer met bonkend hart wakker
Contract getekend
Klusploeg stond klaar
Ze gaan extra’s doen
En de woningbouwvereniging werkt ook mee
Nieuwe keuken
Daarna was het weer op
Thuis regelen met instanties
Zorgen dat de administratie
Goed op de rit komt
Ik ben er nog niet
Maar ik heb nog even
Dinsdag verhuizen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, morgen-meer-story

This entry was posted in @home, @Work, Historie, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.