Puzzeled

De gehele aarde had één taal
Met dezelfde woorden
Toen men uit het Oosten optrok
Vond men een vallei
In het land Shin’ar
En vestigde zich daar
Men zei:
Kom laat ons tichelstenen maken
En ze door en door bakken
Zo was de tichel hun steen
En het leem hun kalk
Toen zeiden ze:
Kom laat ons een stad bouwen
Met een toren
Waarvan de spits tot in de hemel reikt
Zo maken we ons een naam
Zodat we niet over de hele wereld
Verspreid worden
De Eeuwige daalde af
Om de stad en de toren te zien
En de Eeuwige sprak:
Kijk nou, één volk
Eén taal hebben ze allen
Indien dit het begin is van wat ze willen
Zal niets, wat ze ook van plan zijn
Te moeilijk zijn
Kom, laat ons naar beneden gaan
Hun taal in verwarring brengen
Zodat de één de ander
Niet verstaat
Toen verstrooide de Eeuwige hen
Over de gehele aarde
En moesten zij het bouwen van de stad staken
Daarom noemt men haar Bawel
Verwarring
Want daar heeft de Eeuwige de taal van heel de aarde
In verwarring gebracht
En vandaar heeft de Eeuwige ze
Over heel de aarde verspreid

Te moe om te schijven
Te moe voor de woorden
Het plan valt langzaam
Als een legpuzzel in elkaar
Elk stukje op de juiste plek
Matrixial Web
Zo is mijn leven
Morgenochtend contract tekenen
De opknapploeg staat klaar

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, become-your-own-story-story

This entry was posted in @home, @Work, Own Art, Thuis and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.