Noachs Druiven

De zonen van Noach
Die de ark verlieten
Waren Shem, Cham en Jefet
Cham is de vader van Kena’an
Deze drie zijn de zonen van Noach
En vanuit deze werden alle aardbewoners verspreid
Noach, een landbouwer
Begon een wijngaard te planten
Hij dronk van de wijn
Werd dronken
Kleedde zich helemaal uit
In zijn tent
Cham, de vader van Kena’an
Zag zijn vader naakt
En vertelde het buiten
Aan zijn twee broers
Daarop namen Shem en Jefet een mantel
Legden die op hun beider schouders
Liepen achteruit
En bedekten hun naakte vader
Terwijl hun gezicht
Naar de andere kant was gericht
Zodat ze hun naakte vader niet zagen
Noach ontwaakte uit zijn roes
Maar wist wat zijn jongste zoon
Hem had aangedaan
Toen zei hij:
Vervloekt is Kena’an
Een knecht van een knecht
Zal hij voor zijn broers zijn
Gezegend de Eeuwige
De God van Shem
En Kena’an zal knecht voor hem zijn
God moge Jefet uitbreiden
Maar wonen zal Hij
In de tenten van Shem
En Kena’an zal een knecht voor hem zijn
En Noach leefde na de vloed driehonderdvijftig jaar
De gehele levensduur van Noach was negenhonderdvijftig jaar
Toen stierf hij

Vandaag heb ik mijn schilderijen
Achter kasten
En van de muur gehaald
In stukken gesneden
Het deed mijn ziel pijn
Zo koud

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, trust-the-storyline-storyThis entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.