Verbond

Vandaag rust
Voormalige onderbuurvrouw
Vriendin kwam langs
We hebben gelachen
En elkaar geholpen
Proberen te zien
Hoe zwaar het voor de ander is

God zei:
Dit is teken
Van verbond
Tussen Mij en jullie
En ieder levend wezen
Voor alle komende geslachten
Mijn boog zet Ik in de wolken
Hij wordt tot teken van verbond
Tussen Mij en de aarde
En wanneer Ik wolken over de aarde laat komen
En de boog tevoorschijn komt
Dan zal Ik denken aan
Mijn verbond
Dat tussen Mij en jullie
En iedere levende ziel van ieder wezen is
Om nooit meer het water tot vloed te laten komen
Ter verdelging van alle wezens
Als dan de boog in de wolken is
Zal Ik er naar kijken
Om te denken aan eeuwig verbond
Tussen God en elke levende ziel
En ieder wezen op aarde

God zei tegen Noach:
Dit is teken van verbond
Dat ik gesteld heb
Tussen Mij en ieder wezen
Dat op aarde is

Shavuah Tov
Morgen weer aan de slag
De kunst redden
Goede week
Moge je krachtig zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tusen-de-wolken-en-de-aarde-de-boog-verbindt-mij-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.