Niet Nog Eens

God zegende Noach
En zijn zonen
En zei tegen hen:
Wees vruchtbaar
Vermeerder je
Vul de aarde
Alle dieren van de aarde
Alles wat langs de hemel vliegt
Alles wat zich over de aarde beweegt
En alle vissen van de zee
Zullen vreselijk bang voor jullie zijn
Ze worden jullie in handen gegeven
Al wat zich beweegt en levend is mogen jullie als voedsel gebruiken
Evenals het groene kruid geef ik jullie alles
Maar vlees met zijn leven
Met zijn bloed
Mogen jullie niet eten
Maar jullie eigen bloed
Waardoor jullie leven
Dat zal ik opeisen
Van ieder levend dier zal ik het opeisen
Van de mens
Uit de hand van ieder die zijn naaste is
Zal ik het leven van de mens opeisen
Hij die het bloed van de mens vergiet
Door de mens zal zijn bloed vergoten worden
Want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt
En jullie
Wees vruchtbaar
Vermeerder je
Verbreid je over de aarde
En vermeerder je erop

God zei tegen Noach
En zijn zonen die bij hem waren:
En Ik breng Mijn kant tot stand
Mijn verbond
Met jullie en met jullie nakomelingen
Evenals met alle levende wezens
Die bij jullie zijn
Met de vogels
Met het vee
En met alle in het wild levende dieren
Die bij jullie zijn
Allen dus die uit de ark gegaan zijn
Dat zijn alle dieren die op aarde leven
Ik breng Mijn verbond
Met jullie tot stand
Dat niet nog eens
Ieder wezen zal worden uitgeroeid door de watervloed
En dat niet nog eens een vloed zal komen om de aarde te verdelgen

Niet nog eens
Met deze mannen te hoeven bakkeleien
Over wat voor mij belangrijk is
Op de achttiende van de elfde
Maand voor mijn verjaardag
Huis gezien
Best leuk
Valt wel wat van te maken
Alle papieren ingeleverd
Alles in orde
Digitaal geaccepteerd
Maandag of dinsdag hoor ik of ik het krijg
Woensdag de overdracht
Nog even spannend

Jezzebel,
Tussen water en water

Shabbat shalom

Art: Pascale, volle-week-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.