Stortvloed

De regen gutste op de aarde
Veertig dagen en veertig nachten
Op diezelfde dag ging Noach met zijn zonen
En de vrouw van Noach
En de drie vrouwen van zijn zonen
Met hem de ark binnen
Alle in het wild levende dieren naar hun soort
En al het vee naar zijn soort
En alle dieren die zich die zich kruipend voortbewegen op de aarde naar hun soort
En Al wat vliegt naar zijn soort
Alle vogels, al wat vleugels heeft
Kwamen naar Noach
Naar de ark
Twee aan twee van alle wezens waarin levensgeest is
En die er van alle wezens kwamen
Deden dit als mannetje en wijfje
zoals God hem had bevolen
En de Eeuwige sloot hem beschermend in
De vloed was veertig dagen op aarde
Het water nam steeds toe
En het droeg de ark die zich boven de aarde verhief
Toen het water in kracht en massa toenam op de aarde
Bewoog de ark zich over het wateroppervlak voort
Toen alle hoge bergen onder gehele hemel bedekt werden
Steeg het water nog vijftien el
Toen stierven alle wezens die zich op aarde bewegen
Vogels zowel als vee
In het wild levende dieren
En alle dieren die zich kruipend over de aarde bewegen
En alle mensen
Alles wat levensadem in zijn neus had
Alles wat op het droge was stierf dus
Hij verdelgde alles wat bestond
Van mens tot vee
Van kruipende dieren tot de vogels van de hemel
Zij werden van de aarde verdelgd
Slechts Noach en wat bij hem in de ark was bleef over
Honderdvijftig dagen bleef het water toenemen op de aarde

Morgen nog één dag
Vaststellingsovereenkomst
Goed opletten dat alles
Waar ik zo lang over onderhandeld heb
Goed wordt opgeschreven
Ik ben de laatste die is overgebleven
Après nous, le déluge

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, nooit-meer-bang-tijdens-de-storm-story

This entry was posted in @home, Buikdanseres, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.