Vandaag

En Noach deed precies
Wat de Eeuwige hem bevolen had
Noach was zeshonderd jaar toen de grote vloed kwam
Water over de aarde
Zeven dagen later
Daar kwam de watervloed over de aarde
In het zeshonderdste jaar van Noachs leven
In de tweede maand
Op de zeventiende van de maand
Op die dag
Braken alle ondergrondse waterbronnen
Werden de hemelse sluizen opengezet

Drie weken
Eenentwintig dagen
Slapeloze nachten
Praktische gedachten
Dansen op de mogelijkheden
Gevochten voor mijn leven
Voor een dak boven mijn hoofd
Het is nog niet helemaal klaar
Vandaag rusten

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shabbat-shalom-story
This entry was posted in @home, Buikdanseres, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.