Een mannetje en zijn wijfje

En de Eeuwige zei tegen Noach:
Ga met heel je huisgezin in de ark
Want jou heb Ik rechtschapen in dit geslacht bevonden
Van het reine vee moet je er telkens zeven meenemen
Een mannetje en zijn wijfje
En van de dieren die niet rein zijn
Eén paar
Een mannetje en zijn wijfje
Ook van de vogels uit de lucht
Telkens zeven
Een mannetje en zijn wijfje
Om nakomelingen in leven te houden
Over heel de aarde
Want het duurt nog maar zeven dagen
Dan zal ik het laten regenen op aarde
Veertig dagen en veertig nachten
En al het bestaande wat Ik gemaakt heb
Zal Ik verdelgen van de aarde
Vandaag heb ik mijn mannetje gestaan
Al drie weken lang
Elke dag
En elke slaaploze nacht
Onderhandelen
Moge het goed komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, mannetjesputterswijfje-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.