Zo gaat dat

En God zei:
Van al het levende
Van alle wezens
Moet je twee van elk
In de ark brengen
Om ze met jou in leven te houden
Een mannetje en een wijfje moeten het zijn
Van de vogels naar hun soort
Van het vee naar zijn soort
Van alle op aarde kruipende dieren van hun soort
Van elk een paar
Zullen zij naar je toekomen
Om ze in leven te houden
En jij
Verschaf je allerlei voedsel
En breng het naar binnen
Zodat het voor jou
En voor hen
Tot voeding zal dienen
En Noach deed precies
Zoals God het hem geboden had
Zo deed hij het
Teken het convenant
Geen idee waar je heengaat
Teken blind
Ze roepen van alles
Zo gaat zij het doen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, blind-vertrouwen-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.