The Dear One

Dit is het verhaal van de nakomelingen van Noach
En mijn eeuwig durende verhuizing
Als een zwerver van hot naar her
Ooit begon ik dit blog toen ik nog in Israël woonde
Ik stuurde een buikdanseres naar Nasralla
Tijdens de Libanon oorlog
En daarna moest ik de benen nemen
Terug naar huis kan niet
Noach was een rechtschapen man
Onberispelijk was hij onder zijn tijdgenoten
Naar God richtte Noach zijn levenswandel
Noach bracht drie zonen voort
Shem, Cham en Jepheth
De aarde was verdorven in Gods ogen
Want alle wezens leidden een verdorven bestaan
Toen zei God tegen Noach:
Het einde van alle wezens is voor Mij gekomen
Want door hen is de aarde vol gewelddaden
Ik ga hen dus
Met de aarde
Vernietigen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de caravaan-trekt-verder-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.