Zonen en Dochters

Voor zondagochtend
Had ik bedacht
Mijn tanden stuk te bijten op
Wie is wie, wie krijgt die en hoe oud
Ik ben de kluts kwijt als we bij Lemech terecht komen
Die was toch een afstammeling van Kajin
Man van de twee vrouwen
Of werd Metushelachs Lemech naar hem vernoemd
Hadden de afstammelingen van Kajin en Seth het ondertussen bijgelegd
Dat wordt er niet bij verteld
Na de geboorte van Enosh
Begon men met het aanroepen van de naam van de Eeuwige
Adam had honderddertig jaar geleefd
Toen hij een kind kreeg
Dat op hem geleek en zijn evenbeeld was
Hij noemde hem Seth
Adams levensdagen
Nadat hij Seth had voortgebracht
waren achthonderd jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Adam was negenhonderddertig jaar
Toen stierf hij
En Seth leefde honderdvijf jaar en bracht Enosh voort
Nadat Seth Enosh had voortgebracht
Leefde hij achthonderdenzeven jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Seth was negenhonderdtwaalf jaar
Toen stierf hij
Enosh leefde negentig jaar en bracht Kenon voort
Nadat Enosh Kenon had voorgebracht leefde hij achthonderdvijftien jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Enosh was negenhonderdvijf jaar
Toen stierf hij
Kenon leefde zeventig jaar en bracht Mehalalel voort
Nadat Kenon Mehalalel had voortgebracht leefde hij achthonderdveertig jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Kenon was negenhonderdtien jaar
Toen stierf hij
Mehalalel leefde vijfenzestig jaar en bracht Jered voort
Nadat Mehalalel Jered had voortgebracht leefde hij achthonderddertig jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Mehalalel was achthonderdvijfennegentig jaar
Toen stierf hij
Jered leefde honderdtweeënzestig jaar en bracht Chanoch voort
Nadat Jered Chanoch had voortgebracht leefde hij achthonderd jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Jered was negenhonderdtweeënzestig jaar
Toen stierf hij
Chanoch leefde vijfenzestig jaar en bracht Metushelach voort
En Chanoch richtte zijn levenswandel naar God
Nadat hij Metushelach had voortgebracht
Gedurende driehonderd jaar
Kreeg hij zonen en dochters
De gehele levensduur van Chanoch was driehonderdvijfenzestig jaar
Chanoch had zijn levenswandel naar God gericht
Hij was niet meer
God had hem genomen
Metushelach leefde honderdzevenentachtig jaar
Hij bracht Lemech voort
Nadat Metushelach Lemech had voorgebracht
Leefde hij zevenhonderdtweeëntachtig jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Metushelach was negenhonderdnegenenzestig jaar
Toen stierf hij
Lemech leefde honderdtweeëntachtig jaar toen kreeg hij een zoon
Hij noemde hem Noach en zei:
Deze zal ons troost geven
Voor onze arbeid
En voor het zwoegen
Van onze handen in de aarde
Die de Eeuwige vervloekt heeft
Nadat Lemech Noach had voortgebracht
Leefde hij vijfhonderdvijfennegentig jaar
Hij kreeg zonen en dochters
De gehele levensduur van Lemech was zevenhonderdzevenenzeventig jaar
Toen stierf hij
Noach was vijfhonderd jaar
Toen bracht Noach Shem, Cham en Jephet voort

Ik leef 56 jaar
En moet een verhuizing zien voort te brengen
De kinderen van mijn lege schoot
Mijn artwork een veilig onderkomen verschaffen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kunsttranen-story


This entry was posted in @home, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.