Tot 120 jaar

Toen er meer mensen op aarde kwamen
En hun dochters geboren werden
Zagen de zonen Gods dat de dochters
Mooi waren
En zij namen zich vrouwen uit alle die zij begeerden
Waarop de Eeuwige zei:
Niet voor altijd zal Mijn geest in de mens overheersen
Daar hij immers ook vlees is
Zijn levensduur wordt dus honderdtwintig jaar
De reuzen waren in die dagen op aarde
En ook daarna
Toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen
En zij hun kinderen schonken
Dat zijn de geweldigen van oudsher
Mannen van naam
Morgen weer steggelen met de mannen van naam
Al mijn krachten bundelen
Het vege lijf redden
Tot honderdtwintig jaar
Ad meah ve’esrim

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, It-ain’t-over-till-the-fat-lady-sings-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.