Lieveling

Stil aan het front
Rust over mij
Probeer te slapen
’s Nachts en tussendoor
Boel bij elkaar houden
Ondertussen is het bal
De mens, Adam
heeft gemeenschap met Chavah
Zijn vrouw
Ze wordt zwanger
Krijgt een kind
Kajin, de Verworvene
Want zij zei:
Een man heb ik verworven
Door de Eeuwige
En weer kreeg zij een kind
Zijn broer, Hewel
Hewel werd schaapherder
En Kaijn landbouwer
Na enige tijd bracht Kaijn
Van de oogst van de aarde
Een offer aan de Eeuwige
Ook Hewel bracht een offer
De vetsten van zijn eerstelingen
De Eeuwige wendde zich tot Hewel en zijn offer
Niet tot Kajin en zijn offer
Kaijn wond zich hier zeer over op
En de Eeuwige zei:
Waarom wind je je zo op
Waarom laat je je hoofd hangen
Is het niet zo dat als je goed handelt
Je het hoofd kunt heffen
Maar als je niet goed handelt
De zonde voor de deur op de loer ligt
Waarvan het verlangen naar jou uitgaat
Maar die jij kunt beheersen?
De Eeuwige heeft makkelijk praten
Waarom werd Kajin’s offer niet gezien
Wat was er mis met de vruchten van de aarde
Was het één meer aantrekkelijk dan het ander
En honderd vragen meer

De wegen zijn wonderlijk

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, don’t-let-me-be-misunderstood-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.