Levensboom

Zo wordt de mens uit het paradijs verdreven
Niets lieflijks aan
Zenuwslopende dagen
In het oosten van Gan Eden
Komt de Cherubiem
Mythisch figuur
Verschillende levensvormen
Gevleugelde leeuw, adelaar of stier
Met het gezicht van een mens
En de vlam van het wentelende zwaard
Om de weg naar de boom des levens te bewaken
En daarom heb ik niet het eeuwige leven
Mijn gezondheid is het aan het begeven
De stress is enorm

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, trying-to-keep-your-cool-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.