Verbannen

Daar gaan we
De manmens verstopt zich
Omdat ie naakt is
Onbeschermd
Van de boom gegeten
De vrouw heeft het gedaan
Zij gaf hem te eten
Ook de vrouw op het matje
Die zegt, de slang dit en dat
En de slang wordt vervloekt:
Op je buik zul je gaan en stof zul je eten
Al je levensdagen
Er zal vijandschap zijn tussen de slang en de vrouw
En de vrouw zal heftig pijn lijden tijdens haar zwangerschap
Ze begeert haar man, maar hij zal over haar heersen
Ook Adam vervloekt:
De aarde zal door jouw toedoen vervloekt zijn
Met pijn en moeite kun je er van eten
Al je levensdagen
Met zweet op je gezicht
Zul je brood eten
Totdat je terugkeert naar de aarde waaruit je genomen bent
Want stof ben je en tot stof zal je terugkeren
De manmens noemde zijn vrouw toen levensbron
Chavah
Want zij werd de moeder van al wat leeft
God maakt huiden en rokken voor de manmens en zijn vrouw
Nu de mens weet van goed en kwaad
Is hij een van ons
Als hij maar niet zijn hand uitsteekt naar ook de boom van leven
Zodat hij eeuwig leeft
Daarom werden Adam en Chavah uit Gan Eden verdreven
Daar ga ik
met een druk op de knop mijn lot bezegeld
Alles ongewis

Morgen meer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, voorstel-geaccepteerd-nu-wachten-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.