List en Bedrog

De slang, listigste van het veld
Komt met onzin bij de vrouw:
Mag je niet van de bomen eten?
De vrouw zegt dat de boomvruchten best gegeten mogen worden
Maar niet van de boom in het midden van de tuin
Boom van kennis goed en kwaad
Niet eten
Niet aanraken
Opdat we niet sterven
De slang wimpelt het weg
Je sterft niet
Maar je ogen zullen opengaan
Met kennis van goed en kwaad
En de vrouw zag dat het goed was
Om te eten van de boom
Lust voor het oog
Begerenswaardig
Begrip en kennis, hoge waarden
Zij nam een vrucht en at
Ook haar man gaf ze ervan
En hij at
Toen gingen hun ogen open
Ze waren naakt
Schaamden zich
Naaiden vijgenbladen
En schorten voor zichzelf
Zo kwam list en bedrog
In hun leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ik-ben-bang-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.