De prins en het meisje

Het verhaal gaat verder
Nog voor het struikgewas
Geen groen op het veld
Nog geen regen
En geen mens die het veld bewerkt
Kwam er damp
Die de hele aarde doordrenkte
Toen pas kwam de mens
Stof van de aarde
Iemand blies
In de neus
Goddelijke adem
Levensadem
Zo werd de mens een bezield wezen
Het zijn pittige dagen
Dat is altijd zo in het begin
Terug van de spoed oogheelkunde
Weer slechter zicht
Hele verhalen
Ik kan ze nog niet vertellen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, op-weg-naar-beter-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Sisels recepten and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.