Waterscheiding

Vandaag de waterscheiding
Volgens Van Dale
Grenslijn
Twee stroomgebieden
Keerpunt
Omslag
Volgens Wiki
Van belang om grensconflicten te beslechten
En zo kwam er een scheiding
Tussen water en water
Tussen mij en de prater
Het water boven de hemel
En het water er onder
Over zijn akkers
Het werd avond
En het werd ochtend
Dag twee

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ik-teken-ook-nog-chaos-publiceer-niet-story

This entry was posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, Thuis and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.