Alternative Butterflies

Sinds ik verbannen ben naar Iran
Zandvoort in Nederland
Tussen water en water
Maar ook
Omstandigheden
Heden en verleden
Mooi en lelijk
Getekend en uitgewist
Levenslustig
Levensmoe
Hard en zacht
Ben ik me toch gaan bezighouden
Voor een themaweekje
Vlinders en motten
Secrets of the universe
Alternative Butterflies
En pleisters plakken
Kusjes aan het universum
Vlinderlicht op zere plekken

Shabbat Shalom

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale, juli 2019

This entry was posted in Hartje, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.