Als je het doet

In het museum van mijn hart heerst opgewonden spanning.
We gaan de chanoekia aansteken, elke dag.
Maar blijkbaar heeft niemand erover nagedacht.
Want wie is er op zondag, eerste dag?
In allerijl wordt vrijwilliger, mooie man, als aansteker bevorderd.
Snel nog even kijken, hoe dat zit.
Gered door een vrouw die altijd als ze haar vrijwilligersdienst heeft,
dikke files naar het museum sleept.
Maar ook hij had zijn weg al gevonden in museum shop.
Drie brachot, van rechts naar links de kaarsen, etc.
Want als je het doet, dan doe je het goed.

Thuis heb ik mijn eigen chanoekia aangestoken.

Chag sameach
Fijn chanoeka

Jezzebel,
Tussen water en water,

Foto: Pascale, vandaag

This entry was posted in @Work, Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.