Kunsttoestand

Gefotografeerd op zes januari 2007
Een maand later was ik thuis
Zo zal ik het maar noemen
Nederland waar ik geboren ben
En ook getogen
Al was ik 13 jaar elders
Waar ik het heel koud heb
Maar dat wordt misschien anders
Op de poster staat
Ik meen
Udi Yafrach
Matsav Oman
Kunsttoestand
THE GALLERY
Liliënblum 6

Jezzebel,
Tussen water en water

Foto: Pascale 06-01-07

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.