Beresjiet

In het begin, Genesis 1.
Verhaal van de schepping, begin van de wereld. Het begint met licht. En het woord.
Ik heb voor de tekst gebruik gemaakt van de vertaling van Jitschak Dasberg en Ischa Meijer en heb ook zelf naar het Hebreeuws gekeken. Kort in telegramstijl opgeschreven en geïnterpreteerd zoals het mij goed leek.

Foto’s en compilatie Beresjiet: Pascale

This entry was posted in Jezzebel's eye, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.