Toegift

In de serie Circles and Cycli, heb ik van twee werken drie foto’s gemaakt.
Dit zijn de ongepubliceerde foto’s die behalve bij zichzelf/elkaar, ook bij deze horen, als ontbrekende middelste:
Circle of Life
En Nurture

Foto’s: Pascale, Circles and Cycli Series

This entry was posted in Jezzebel's eye, kunst, Own Art and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.