Joie de vivre

500-Fall

Als ik niet thuis ben
Dan houd ik me niet bezig
Iets lekkers
Maar als ik thuis ben
Dan ga ik zoeken
Wat maken
Iets lekkers
En soms
Wordt het in je schoot geworpen
Iets lekkers

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Hans Broek, Fall

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Joie de vivre

  1. dat is een herkenbaar fenomeen. eigenaardig dat je thuis eerder trek krijgt.
    of dat joie de vivre is?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.