Chag sameach

500-EvonB-5

Verrukkelijk weekend
Top-end
Twee beste restaurants van de stad
In de avond
Overdag Joods Historisch Museum
Lekker Joods naschen
Daarna met vriendin
Van mooie denkende vriendin
Lezing in De Balie
En Den Haag doornemen
The law in these parts
Occupier on trial
Ik ben gesloopt
Deze avond is anders dan andere avonden
Leil haseder
Alle drie uit onze comfort zone
Mijn mooie denkende vriendin in Jeruzalem
Haar vriendin in Amsterdam
En ik in Zandvoort
Thank God for JHM
Waar ik nonchalant
Chag sameach snauw
Naar iedereen die ik ken
Alsof ik in het land van mijn hart ben

Chag sameach
Back to back

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Eugene von Buechenhein

This entry was posted in kunst, literatuur, Mooie Denkende Vriendin and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.