Hartelijk Dank

400-Sack-Drawing

Hartelijk dank voor
Gelukwensen
Felicitaties
Voorspoed
Fortuin
Gezondheid

U was beminnelijk
Ongenaakbaar
Hartverwarmend
Kortzichtig
Een enkele keer geestig
Dommig en
Drammerig

Ik was arrogant
Arm als een straatrat
Razend
Verdrietig
Onhandelbaar
Itchy en
Bitchy

Nu ben ik het spuugzat
Kan het niet meer horen

Ja, gelukkig nieuwjaar
Beste wensen
Zalig uiteinde
Goed 2013
Leef u uit met uw beste voornemens
Maar vooral:
Meer kunst

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Mike Kelley, Sack Drawing

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

22 Responses to Hartelijk Dank

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.