Dick blogt gastblog

Bij hoge uitzondering hierbij een gastblog:

De opdracht klonk als invitatie
maar was duidelijk niet vrij genoeg.
Je krijgt, omwille der relatie
(voor zover aanwezig) wat je vroeg.

Een gastblog voelt als overspelen,
buiten mijn zo vertrouwde plaats.
‘k ga hier geen dingen met je delen
ver van mijn bed, ver buitengaats.

Moest over Kunst gaan, was de opdracht
(en hier gaat dickblogt al erg snel mank)
Het is geen onwil, eerder onmacht,
en ik zwijg over de Voedselbank.

Ook Israel blijft achterwege
geen woord over jouw Jiddisch bloed,
niets over Zantvoord in de regen,
‘k schrijf over drank alleen als ‘t moet.

Laat ons dus beter ooit eens klinken,
een slok met zeezicht, achter glas,
is er geen sores te verdrinken,
dan drinken we op wat er was.

x

Foto: Mij onbekend, gastblogger vermeldde geen naam

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Dick blogt gastblog

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.