Talent vermoord

Op zoek naar nieuwe kunst
Gegrepen door verhaal Dora Fobert
Mijn God, wat een misdaad
Talent dat verloren gaat
Vermoord
In de zomer van 1942
Hulpje van fotograaf Jakob Boim
Warsaw Getto
Maar gaat al snel
Op eigenhoutje fotograferen
Joden van het getto
Als tegenhanger van nazi-propaganda
Die van Jodinnen opgemaakte
Wulpse hoeren maakt
Perverse erotiek
Dora legt mensen vast
Naakt in hun kwetsbaarheid
Barre omstandigheden
Dia positief
In augustus van hetzelfde jaar
Gedeporteerd naar Treblinka
Vandaag begin Loofhuttenfeest
Erev Soekoth
Als Joden over de hele wereld
Aan de vooravond
Van een barre tocht door de woestijn
Symbolisch hun maaltijden
In een schamele hut gebruiken
Als blijk van vertrouwen

Chag sameach

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Dora Fobert

This entry was posted in kunst, literatuur and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Talent vermoord

    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.